Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі навчального закладу.

2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, спортивного залу, бібліотеки, архіву, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, господарські будівлі тощо.

7. Відчуження та списання основних засобів і майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплені за навчальним закладом, здійснюється за погодженням з органом управління майном у порядку, встановленому чинним законодавством.

8. Навчальний заклад має право здавати в оренду майно відповідно до чинного законодавства.

Адміністрація школи, класні керівники, вчителі, батьки у 2018-2019 начальному році велику увагу приділяли укріпленню матеріально-технічної бази школи:

· проведено косметичний ремонт кабінетів : №29 (каб. укр. мови та літератури – Перешивайло Ю.В.), №18 (початкова школа),

· проведено поточний ремонт кабінетів : № 9 (початкова школа– Карпенко И.Н.), № 25 (каб. математики – Аракелян А.М.), №26 (початкова школа- Ромащук А.Ю.) №28(каб. іноземн. мови – Мєшкова Ю.М.), №8 (початкова школа- Клочко Т.А.), №16 (каб. «Захіст Вітчизни»), №24 (каб. фізики- Сергєєва О.В.), усі коридори школи

· ремонт орг.техніки: №26 (початкова школа- Ромащук А.Ю.), № 14 (початкова школа- Соловьєва Т.А.),

· Придбано телевізор у кабінетах: №28(каб. іноземн. мови – Мєшкова Ю.М.); №32(каб. рос. мови та літ. – Торяник В.М.);

· придбано штори та тюль на вікна у кабінети : №12 (початкова школа–Пригіна Л.Т.), №32(каб. рос. мови та літ. – Торяник В.М.);

· Капітальний ремонт:№ 5 (початкова школа – Шишацька І.С.),

· Поточний ремонт малої спортивної зали

· Капітальний ремонт каб. № 6 до відкриття ресурсної кімнати

· Капітальний ремонт мед.кабінету до отримання ліцензії

· проведено ревізію та ремонт інженерних мереж (водопостачання, каналізування, опалення, вентиляційних систем, холодильного та технологічного обладнання);

· проведене технічне обслуговування системи доочистки води в їдальні (ІІІ поверх).

Кiлькiсть переглядiв: 140